Психолог             

                 Ференц                 Тетяна Володимирівна


Тема: «Соціально-педагогічна адаптація та інтеграція дітей з особливими потребами».

Психолого- педагогічна проблема, над якою працює практичний психолог Ференц Т.В.: «Виявлення та діагностування дітей, які потребують спеціального корекційного навчання; методичне забезпечення корекційно-відновлювальної і розвивальної роботи з цією категорією дітей та відстеження динаміки їх розвитку».

Розвиток особистості залежить від того, наскільки умови навчання та виховання відповідають її можливостям. Не випадково в нашій країні створено різні типи навчальних закладів: загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії. Разом з тим існує ціла мережа спеціальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами.

Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр створено в 1998 році як школа – інтернат для дітей з ДЦП та наслідками поліомієліту. На посаду практичного психолога я заступила в 2001 році.

Дітям з особливими потребами часто притаманні недосконалість усіх видів психічної діяльності: сприймання, пам'яті, мислення, мовлення, моторики та координації рухів, емоційно-вольової сфери. Однак після спеціальних корекційних вправ і занять ці діти можуть досягти непоганих результатів. Робота з такими дітьми вимагає в основному втручання фахівців у галузі педагогіки та психології, тісного контакту з батьками. Чим раніше почати корекцію, тим скорше можна побачити результат. Адже для кожної дитині підбирається необхідна форма програми з урахуванням особливостей розвитку.

 

Тому на початку навчального року  основним завданням психолога є виявлення особливостей розвитку дитини  з метою надання рекомендацій вчителям та батькам, а також розробки корекційних програм для певної дитини з врахуванням її особливостей.

Індивідуальна діагностика

Дослідження розумової  працездатності

з виявленням показників гіпостенічної  або гіперстенічноївиснажуватості, труднощів включення у виконання завдання, фазових коливань працездатності.

 Вивчення уваги

її обсягу, здатності дитини до довільної концентрації, розподілу та переключення.

Вивчення мислительних операцій.

У сфері інтелекту важливо виявити рівень розвитку вербального та невербального  інтелекту,можливостей розвитку в процесі навчання.  


Дослідження процесів запам'ятовування та відтворення.

Вивчення процесу сприймання

Вивчення емоцій відіграє велику роль у виявленні причин тих чи інших особливостей поведінки дитини (переважний емоційний фон, наявність страхів, тривожності, схильності до концентрації негативних емоцій


Дослідження особистісних якостей (провідна мотивація діяльності, самооцінка та ставлення до навколишніх, наявність внутрішньоособистісних конфліктів та механізмів компенсації).

Якими б не були  фізичні чи психічні обмеження, поряд з ними в дитини завжди є резерви розвитку, використання яких може суттєво поліпшити якість її життя. А також за умови ранньої діагностики та комплексної психолого – педагогічної корекції можна побачити результат у навчальній діяльності.

 

Індивідуальнапсихокорекція.

 

Передусім у дитини має бути бажання йти до школи, тобто, мовою психології, - розвиваємо мотивацію до навчання. У дитини формуємо соціальну позицію школяра: вона вчиться взаємодіяти з ровесниками, виконувати вимоги вчителя, контролювати свою поведінку за допомогою рольових ігор та етюдів.

Структура індивідуального заняття

 • Розпочинається з позитивних психологічних умов (посмішка + комплімент);
 • встановлення емоційного, зорового та тактильного контакту з дитиною;
 • дихальні вправи для зняття напруги та спастики;
 • розвиваємо здатність координувати голосову та рухову активність;
 • розвиток здатності легко запам'ятовувати  (мнемотехніка);
 • розвиток мімічних м'язів, та артикуляційна гімнастика;
 • розвиток дрібної моторики (кріотерапія, пальчикова гімнастика, ігри з водою та піском, кольоротерапія);
 • коригуючі вправи для розвитку психічних процесів.

Групова психокорекція

Психологічна корекція негативних особистісних утворень: усунення страхів та стресових станів.

 

 • Соціально-психологічний тренінг для батьків і дітей;

 • зниження рівня ситуативної й особистісної тривожності за допомогою проективних методик та арт терапії;

Тренінги з учнями

 • емоційний світ дитини;
 • саморозвиток особистості підлітка;
 • профілактика девіантної поведінки підлітка;
 • тренінги  спілкування;
 • подолання шкільної тривожності п'ятикласників;
 • розвиток вчинкового потенціалу старшокласників.
 • арт терапія;
 • казкотерапія;
 • пісочна терапія.

Тренінги з батьками. Батьківська твердиня.

На базі навчально реабілітаційного центру проводяться семінари директорів та психологів інтернатних закладів

Щороку проводиться виховний захід для п'ятикласників "Посвята в старшокласники"

 Співпраця з інститутом педагогіки та психології

Протягом року соціально-психологічна служба здійснює психологічний супровід розвитку дітей (дошкільного віку, молодших школярів, середньої ланки та старшокласників):

 • діагностує та забезпечує корекційно-розвивальну роботу з дітьми, що мають низький рівень розвитку пізнавальних процесів, затримку психічного розвитку, вади розумового розвитку;
 • виявляє дітей які, мають труднощі в адаптаційний період;
 • проводить індивідуальне психодіагностування для визначення причин труднощів в навчальній діяльності;
 • консультує вчителів,  вихователів та батьків з питань індивідуального підходу в роботі з такою категорією дітей;
 • проводить профілактику дезадаптації учнів пі час переходу з початкової до середньої  ланки (визначає причини труднощів та розробляє шляхи їх подолання);
 • допомагає старшокласникам у професійному самовизначенні (здійснює діагностику професійних нахилів та інтересів, здібностей);
 • проводить індивідуальну роботу з педагогами та батьками;
 • запобігає виникненням конфліктів в учнівських колективах (соціометричні дослідження, визначення структури взаємовідносин, розподіл ролей);
 • консультує класних керівників за результатами дослідження;
 • проводить спеціальні заняття з учнями для навичок конструктивного розв'язання конфліктів;
 • працює з підлітками «групи ризику».