Про нас

"...якщо про Вас немає інформації в Інтернеті, Ви не існуєте для навколишнього світу...". Б.Гейтс

Шановні друзі!

Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр надає можливість дітям з особливими освітніми потребами здобути якісну освіту, отримати професію, розвинути здібності, трудові і соціальні вміння з метою успішної реалізації їх подальшого життєвого проекту. Здійснюється це кваліфікованим педагогічним та медичним персоналом за допомогою різноманітних корекційних, інноваційних методів навчання та лікування, фізичної, психологічної та соціальної реабілітації у тісній співпраці з державними установами та громадськими організаціями. Двері нашого закладу завжди відкриті для усіх, хто потребує допомоги фахівців чи намагається сам бути корисним ближньому.

Запрошуємо Вас до співпраці!

З повагою директор І.Я.Король

Особлива дитина - обдарована дитина!

"Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр"

спеціальний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів для дітей, які потребують фізичного та (або) розумового розвитку, який забезпечує реалізацію права на здобуття повної загальної середньої освіти дітей із неврологічними захворюваннями, порушеннями опорно-рухового апарату та хворих на сколіоз, здійснює заходи і створює умови для їх реабілітації соціальної адаптації, професійної орієнтації та підготовки.


  • створення  умов  для  формування  соціально-адаптивної  та соціально-продуктивної особистості;
  • забезпечення  умов для отримання учнями якісної освіти певного рівня (дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої);
  • розробка та втілення у практику інноваційного змісту,  форм та   методик   навчально-виховного  й  лікувально-реабілітаційного процесу;
  • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань, творчого мислення, потреби і вміння вдосконалюватися;
  • формування громадянської позиції, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

Корекційно-розвиткова складова навчання дітей з особливими освітніми потребами в ТОНРЦ

Система інтегративної терапії в корекційно-виховній роботі у ТОНРЦ

Інноваційні технології, сучасні методики та оздоровчі системи на уроках фізичної культури

Відділення соціально-психологічної та логопедичної корекції ТОНРЦ

Відновно-реабілітаційне відділення ТОНРЦ

Регіональний експеримент за інноваційним освітнім проектом на базі закладу освіти І-ІІІ ступенів "Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр"


Сенсорна кімната - чарівний світ розвитку дитини

У школі почала діяти оновлена сенсорна кімната.

Сенсорна кімната:

  • допомагає  в стимулюванні сенсорної чутливості та  рухової активності, розвитку зорово-моторної координації дітей, розвиває  загальну і дрібну моторику, покращує  координацію рухів;
  • створює позитивний емоційний фон і допомагає подолати порушення в емоційно-вольовій сфері (зменшує тривожний стан, знижує агресію, навчає саморегуляції; знімає м'язову і психоемоційну напругу);
  • підвищує  психічну активність за рахунок стимулювання позитивних емоційних реакцій; розвиває тактильні, зорові відчуття, тренує пам'ять, увагу, інтелект;
  • розширює  кругозір і просторові уявлення, розвиває уяву і творчі здібності дітей;     
  • допомагає коректувати порушення в пізнавальній сфері (зниження інтересу до раніше значущої діяльності, труднощі із стійкістю і концентрацією уваги, труднощі запам'ятовування, неуважність і, відповідно, труднощі в навчанні). 


Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі з метою забезпечення системної просвітницько-профілактичної роботи, морального виховання підростаючого покоління та підвищення рівня культури школярів і студентів спільно з Львівською міською радою провела Всеукраїнський фестиваль соціальної реклами "Україна - Єдина!". 

Учні ТОНРЦ відзначені спеціальною відзнакою Всеукраїнського конкурсу за соціальний відеоролик "Усі ми хочемо миру!"

Фестиваль покликаний створити належні умови для прояву патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до України, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цінності та недоторканності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки як основи консолідації Українського народу.

Кожне поле має свій колос,

Кожна справа - свої почини,

Кожна казка - свої причини.

Хочете - вірте,

Хочете - ні.

Не повірить людина - 

Розкажу сосні.

Не повірить сосна - 

Розкажу вербі.

Не повірить верба - 

Розкажу собі.

Хто-небудь та почує...

Ліна Костенко