Правила прийому

Перелік документів

для зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладу освіти І-ІІІ ступенів "Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр"

Зарахування здійснюється відповідно до наказу директора на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини, або її законних представників.

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ:

 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія ідентифікаційного коду дитини;
 • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини
 • особову справу учня з попереднього місця навчання (крім учнів 1 класу та вихованців дошкільної групи). Якщо дитина прибуває посеред навчального року, до особової справи додається витяг поточного оцінювання за місцем попереднього навчання на момент відрахування дитини;
 • довідка про склад сім’ї дитини;
 • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);
 • довідка за формою № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»;
 • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою № 063/о «Карта профілактичних щеплень»;
 • висновок психіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина про відсутність контакту з інфекційними хворими.

ЗА НАЯВНОСТІ ІНВАЛІДНОСТІ ПОДАЮТЬСЯ:

 • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності;
 • індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю.