Дату виникнення світу здатні встановити лише бухгалтери. Станіслав Єжи Лец

ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про освіту"

(Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 )

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.


Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
• статут закладу освіти;
• ліцензії на провадження освітньої діяльності;
• сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
• структура та органи управління закладу освіти;
• кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
• освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
• територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
• ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
• мова (мови) освітнього процесу;
• наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
• матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
• напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
• наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
• результати моніторингу якості освіти;
• річний звіт про діяльність закладу освіти;
• правила прийому до закладу освіти;
• умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
• розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
• перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
• інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.
5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Кошторис та фінансовий звіт

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 липня 2020 року.

Download
Form_f7.pdf
Adobe Acrobat Document 453.4 KB

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за перше півріччя 2020 року.

Download
Form_f4_2 (2).pdf
Adobe Acrobat Document 413.0 KB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за перше півріччя 2020 р.

Download
Form_f2 (2).pdf
Adobe Acrobat Document 409.8 KB

Баланс на 01 липня 2020 р.

Download
Form_f1dc (2).pdf
Adobe Acrobat Document 369.0 KB

Пояснювальна записка за перше півріччя 2020 р.

Download
Form_f_d10 (1).pdf
Adobe Acrobat Document 274.4 KB

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2020 р.

Download
Form_2dc (2).pdf
Adobe Acrobat Document 374.4 KB

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ. І КВАРТАЛ 2020

Download
Form_2dc (1).pdf
Adobe Acrobat Document 372.2 KB
Download
Form_f_d10.pdf
Adobe Acrobat Document 273.6 KB
Download
Form_f_d26 (1).pdf
Adobe Acrobat Document 306.7 KB
Download
Form_f1dc (1).pdf
Adobe Acrobat Document 367.9 KB
Download
Form_f2 (1).pdf
Adobe Acrobat Document 409.8 KB
Download
Form_f4_2 (1).pdf
Adobe Acrobat Document 417.9 KB

Download
фінансові показники за 2019.doc
Microsoft Word Document 27.5 KB
Download
кошторис на 2020.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
Download
поясн.зап. до звіту за 1кв 2019 р..doc
Microsoft Word Document 46.5 KB
Download
поясн.зап. до звіту за 2018 р..doc
Microsoft Word Document 28.0 KB
Download
кошторис на 2019.pdf
Adobe Acrobat Document 758.3 KB
Download
поясн.зап. до звіту.doc
Microsoft Word Document 48.5 KB
Download
Кошторис-2017.pdf
Adobe Acrobat Document 1'020.5 KB
Download
Звіт про фінансові результати.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
Download
Пояснювальна записка до звіту.doc
Microsoft Word Document 43.0 KB
Download
звіт.pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB
Download
кошторис_2018.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

Статистичний звіт

Download
Звіт ЗНЗ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
Download
Звіт педагоги.pdf
Adobe Acrobat Document 371.6 KB

Державні закупівлі

Ознайомитись із державними закупівлями Ви можете, перейшовши на сторінку сайту акредитованого учасника електронної системи публічних закупівель України ProZorro за посиланням: