Гурток корекційно-ігрової діяльності

У гуртку корекційно-ігрової діяльності займаються учні початкової школи та учні середньої та старшої шкіл. Діти початкової школи займаються згідно програми «Основи інформаційних технологій» (1–ий рік навчання) під ред. Бєлогладової Н.В., Созоненко С.Г. Наймолодші вихованці працюють над формуванням базових навичок роботи з комп’ютером лише в ігровій формі.

Заняття спрямовані на корекцію та розвиток швидкості та диференційованості зорового сприйняття, просторової орієнтації, збагачення конкретних уявлень про предмети та явища довкілля, на соціалізацію учнів у майбутньому. Діти із задоволенням знайомляться і працюють із навчальними іграми прикладних навчальних електронних програм: «Скарбниця знань» та «Сходинки до інформатики», «MagicDesktop», «Інформатика. 1 рік навчання».

Діти середньої та старшої шкіл займаються згідно програми «Цікава інформатика» (початковий рівень) під ред. Шугаєвської Л.В. Учні працюють над формуванням знань про види та елементи нестандартних задач, а також закріпленням технологічних навичок оперування різними програмними засобами.

Учні зорієнтовані на практичну творчу роботу з використанням комп’ютера та закріплення знань, отриманих на уроках інформатики. Також учні мають можливість закріпити певні знання з інших шкільних предметів (математики, української мови, англійської мови).

Створюються сприятливі умови для розвитку словесного мовлення тих учнів, які потребують допомоги і в усній, і в письмовій формі.