Річний план роботи

Єдність у меті, свобода у творчості, всьому - любов!

Тернопільський обласний  навчально-реабілітаційний центр функціонує протягом п’ятьох років, створений шляхом реорганізації школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту та церебральними паралічами. Колектив закладу активно  працює у напрямку виконання усіх необхідних заходів для успішного перетворення школи-інтернату у заклад нового типу. 

Удосконалення навчально-виховного процесу в цілому залежить від наукової організації планування діяльності навчально-реабілітаційного центру. Педагоги закладу визначили  пріоритети у роботі з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату, сформували  ефективну систему корекційного впливу на розвиток, реабілітацію та соціалізацію кожної дитини, яка, в першу чергу, потребує гуманного відношення до себе як до особистості.

Педагоги активно та послідовно  працюють над тим, щоб їх вихованці стали повноправними членами суспільства,  хоча у значної частини учнів, що направляються на навчання, спостерігається відчуження  як з боку сім’ї, так і з боку соціуму від реальних життєвих проблем, обмеження простору спілкування, яке приводить до формування специфічних якостей особистості, що значно поглиблюють відхилення  у фізичному та психічному здоров’ї дітей.

Зважаючи на реальний рівень соціально-педагогічної допомоги  дитині-інваліду у сучасній масовій українській школі  навчально-реабілітаційний центр – це найважливіший осередок становлення та розвитку життєвих компетентностей для дітей з проблемами у здоров’ї, місце розкриття, розвитку та реалізації  їх  життєвого   потенціалу.

Вчителі і вихователі істотно перебудували навчально-виховну роботу в умовах НРЦ  та сприяють реалізації вихованців в різних формах діяльності: навчально-пізнавальній, трудовій, суспільно-гуманістичній, художньо-творчій, пошуково-дослідницькій, краєзнавчій, народознавчій, спортивно-оздоровчій, організаторській тощо.   

У закладі нагромаджено великий досвід по формуванню у дітей українського менталітету на основі відродження національних традицій нашого народу, широкого використання ідей народної педагогіки і психології. Життєві навички у дітей  педагоги закладу формують у системі  щоденної пізнавальної, практично-перетворювальної та комунікативної діяльності учня, опираючись на пізнавально-ігрову, навчальну та корекційну діяльність, життєвої стратегії, сфери професійної діяльності, місця проживання, шлюбний вибір, стосунки з найближчим соціальним середовищем тощо.